LEF

Welkom bij Soroptimistclub Rhenen Veenendaal

Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal e.o. is een serviceclub, waar momenteel rond de 35 vakvrouwen uit Rhenen, Veenendaal en omgeving lid van zijn. Al deze vrouwen zijn werkzaam of werkzaam geweest in zeer uiteenlopende functies en beroepen. Ook in leeftijd is er een grote variatie in de club, het oudste lid is 90 jaar en het jongste lid 42 jaar.

Soroptimistclub Rhenen Veenendaal is onderdeel van de wereldwijde organisatie Soroptimist International, die zich inzet voor maatschappelijke verbeteringen van met name vrouwen en kinderen.

Het jaarthema van de club voor het jaar 2018-2019 is “LEF”.

We willen onze stem laten horen om op te komen daar waar rechten en vrijheden van vrouwen in het geding zijn. Vanuit onze onderlinge verbondenheid als clubleden organiseren we activiteiten om bij te kunnen dragen aan projecten die gericht zijn op opvang, ondersteuning en ontwikkeling van meisjes en vrouwen in kwetsbare posities.

Laatste nieuws

Start vijfde lustrum met lezing Marianne Zwagerman

Spraakmakend schrijfster, columniste en opiniemaakster Marianne Zwagerman komt Zaterdag 16 november 2019 a.s. naar Spectrum in Veenendaal. Op prikkelende wijze zal zij daar met een inleiding en aansluitende paneldiscussie het vijfde lustrumjaar van Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal aftrappen.

Deze middag is de eerste in een reeks van fondsenwervende activiteiten die de 25-jarige Soroptimistclub gedurende het gehele daaropvolgende jaar organiseert. Het batig saldo van alle activiteiten komt ten goede aan de Stichting Ruby&Rose, www.rubyandrose.nl die gelden werft voor onderzoeksprojecten op het gebied van diagnostiek en behandeling van gynaecologische kanker.

Meer informatie en inschrijven.

21e Kroegenbridgedrive Soroptimisten

Theater de Lampegiet

Zaterdag 2 november 2019 organiseert Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal e.o weer haar jaarlijkse Kroegenbridgedrive voor het goede doel. Net als voorgaande jaren wordt afwisselend gespeeld in een tiental op loopafstand van elkaar gelegen horecalocaties in het centrum van Veenendaal. Start- en eindlocatie is Theater ‘De Lampegiet’.

Het batig saldo van de Kroegenbridgedrive 2019 komt ten goede aan de Stichting ‘Rescue Baby Gambia’, www.rescuebabygambia.nl.

Deelname staat open voor iedereen. Inschrijving is mogelijk tot 8 oktober 2019. Deelnemers aan vorige edities waarvan de e-mailadressen bekend zijn, ontvangen een persoonlijke digitale uitnodiging.

Meer informatie en/of inschrijven.