Vrijheid, Vriendschap en Veranderen

Welkom bij Soroptimistclub Rhenen Veenendaal

Soroptimistclub Rhenen -Veenendaal e.o. is een serviceclub, waar momenteel ruim 30 vakvrouwen uit Rhenen, Veenendaal en omgeving lid van zijn. Al deze vrouwen zijn werkzaam of werkzaam geweest in zeer uiteenlopende functies en beroepen. Ook in leeftijd is er een grote variatie in de club, het oudste lid is 86 jaar en het jongste lid 31 jaar.
Soroptimistclub Rhenen Veenendaal is onderdeel van de wereldwijde organisatie Soroptimist International, die zich inzet voor maatschappelijke verbeteringen van met name vrouwen en kinderen.
We willen onze stem laten horen om op te komen daar waar rechten en vrijheden van vrouwen in het geding zijn. Vanuit onze onderlinge verbondenheid als clubleden organiseren we activiteiten om bij te kunnen dragen aan projecten die gericht zijn op opvang, ondersteuning en ontwikkeling van meisjes en vrouwen in kwetsbare posities.

2019-2021 vierden we ons 25 jarig jubileum

Wat een spetterend jubileum jaar had moeten worden in 2019 en 2020 werd door COVID 19 een jaar vol aanpassingen en afzeggingen. Omdat veel activiteiten zijn doorgeschoven naar het volgend clubjaar hebben we besloten ook het jaarthema te verlengen. Het jaarthema van de club voor het jaar 2019-2020 was Triple V. Met een knipoog naar Triple A laten we zien dat de V-factor van onze club maximaal is!
Ons thema is dan ook Triple V 2.0. We kozen wel een paar nieuwe V woorden. In plaats van Vrouwen Verwonderen en Verbinden, zijn nu Vrijheid, Vriendschap en Verandering de drie hoogst genoteerde V’s dit jaar. Naast deze 3 zijn er nog vele V’s in onze club te vinden: Verscheidenheid, Vrede, maar ook Vijfentwintig, Vrolijk, Verrassend en Vriendelijk.

Laatste nieuws