ANBI

Schenkt u wel eens aan een goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal e.o. is aangewezen door de Belastingdienst als een algemeen nut beogende instelling. Eén van de voorwaarden om als ANBI aangewezen te worden, is de publicatieverplichting. Onze jaarverslagen kunt u vinden onderaan deze pagina.

Meer informatie over gewone of periodieke giften vindt u op de website van de belastingdienst.

Publicaties