Toelichting bij aanvraag tot financiering project

Soroptimist verstrekt bijdragen aan projecten en stichtingen die zich inzetten voor de verbeteren van het leven van vrouwen en kinderen.

Wilt u een aanvraag indienen bij Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal voor een financiële bijdrage voor een project? Uw project moet in elk geval voldoen aan de volgende eisen:

  • Het land waar het project uitgevoerd wordt is stabiel.
  • Het project heeft geen kerkelijke of politieke kleur.
  • Het project biedt een structurele oplossing.
  • Het project kan geen aanspraak maken op bestaande subsidiemogelijkheden of bestaande subsidiemogelijkheden zijn niet voldoende.
  • Het project komt ten goede aan een grote (tientallen) en wisselende groep personen.

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het aanvraagformulier. Voeg bij uw aanvraag de jaarrekening van uw organisatie en eventueel een jaarverslag. Beoordeling van het voorstel vindt plaats binnen 3 maanden. Naast de bovengenoemde criteria moet er draagvlak voor het project zijn binnen de club.

Maximaal 6 maanden na betaling van het geld dient de ontvanger een korte schriftelijke verantwoording inclusief kostenspecificatie te sturen.

Aanvraagformulier financiering project


← Ouder Nieuwer →