Kroegenbridgedrive 2016 € 6.000,- voor het goede doel

Carry Munnikhof, presidente Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal e.o., overhandigde een cheque van € 3.000,- voor Syrië

De 18e Veenendaalse Kroegenbridgedrive van Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal e.o. heeft afgelopen zaterdag een netto bedrag van € 6.000,- opgeleverd. Een bedrag dat evenredig ten goede komt aan de projecten ‘Syrië back2school’ en ‘Maiti’. Overall winnaar werd het bridgepaar mevrouw Slegers en de heer Feddema met 3042.2 punten en een percentage van 66.95.

Maiti van Pro Filia
Met het eigen clubproject ‘Maiti’ van de in Münster (Duitsland) gevestigde stichting Pro Filia, richten de Veenendaalse/Rhenense Soroptimisten zich op het tegengaan en voorkomen van meisjes- en vrouwenhandel in Nepal en het weer een toekomst bieden aan slachtoffers hiervan. De club heeft voor dit project haar krachten gebundeld met de zusterclubs in Münster en het Engelse Isle of Man. Pro Filia werkt rechtstreeks samen met de non gouvernementele organisatie Maiti in Nepal zelf.

Syrië ‘back to school’
Het project ‘Syrië ‘back2school’ is het officiële driejaarlijkse project van de Nederlandse Unie van Soroptimistclubs waartoe Club Rhenen/Veenendaal behoort. De Unie werkt daarin samen met UNICEF en heeft toegezegd € 300.000,- bijeen te brengen voor de medefinanciering van onderwijs voor Syrische vluchtelingenkinderen die in Turkije wonen. Dit project loopt eind 2016 af. UNICEF kan maar liefst een donatie van meer dan € 400.000,- van de Soroptimisten tegemoet zien. Een bedrag dat bijeengebracht is met fundraiseactiviteiten als onder meer de Veenendaalse Kroegenbridgedrive.

Deze bridgedrive met een altijd goed gevulde prijzentafel behoort in ons land tot de grotere en best georganiseerde in haar soort. Gedurende de dag verplaatsten de bijna 300 deelnemers, afkomstig uit niet alleen de regio maar ook andere delen van het land zich elke drie kwartier beurtelings naar elf horecalocaties in het centrum. Met dank aan deze horecagelegenheden, sponsors en arbiter Joop Kalsbeek en wedstrijdleider Rudi de Mol verloopt de bridgedrive elk jaar weer vlekkeloos.

Winnaar
Winnaar 2016 werd het paar mevrouw Feddema en de heer Slegers met 3042.2 punten en een percentage van 66.95. Op de tweede plaats eindigde het paar mevrouw Van Ravenswaaij en de heer Woudstra met 3004.6 punten (66.12%), op de voet gevolgd door mevrouw Loeve en mevrouw Timmer met 2960 punten (65.15%). De volledige uitslag staat vermeld op www.bcrhenen.nl.

De negentiende editie vindt plaats op zaterdag 4 november 2017. Ook dan is Theater De Lampegiet weer start- en eindpunt. Voor meer informatie over Soroptimist International: www.soroptimist.nl.


← ouder nieuwer →