Projecten

De projecten van Soroptimistclub Rhenen-Veenendaal e.o. zijn lokaal, nationaal en internationaal van aard.

Projecten die de afgelopen jaren ondersteund zijn:
 • Internationaal: o.a. Profilia, Stichting Likoni onderneemt, Syrie back to school, My Book Buddy, kindertehuis in Guguta in Moldavië en het Naïadeproject (waterzuiveringsapparaten) in Kenia.
 • Nationaal: o.a. Ruby and Rose, UAF, Pink Ribbon, Shelter Box, Singelzicht.
 • Lokaal: o.a. Hospice Berkenstein, Jeugdsportfonds, Stichting Voedselbank Veenendaal en Stichting Voedselhulp Rhenen, Momo-theaterwerkplaats Ederveen, Stichting Verder met Taal Veenendaal , Stichting Alleman Welzijn Rhenen; Verteltas en Stichting Muziekonderwijs Rhenen .

Wilt u een aanvraag indienen bij Soroptimistclub Rhenen/Veenendaal e.o. voor een financiële bijdrage voor een project? Hier leest u aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen.

Ruby and Rose (2018,2019,2020,2021)

Logo Stichting Ruby and Rose

Ruby & Rose. Ruby and Rose steunt onderzoek naar gynaecologische kanker. Prof. dr. Leon Massuger, gynaecoloog-oncoloog in het Radboud UMC te Nijmegen en oprichter van de stichting, zag en ziet dagelijks het verdriet, de pijn en het diepe leed dat vrouwen treft met de diagnose gynaecologische kanker. Dáár wilde hij iets aan doen. Er is namelijk te weinig aandacht voor vormen van kanker die alleen de vrouw kunnen treffen. Jaarlijks krijgen ca. 4500 vrouwen een vorm van kanker aan o.a. de baarmoederhals, baarmoeder, eierstokken en schaamlippen. Ongeveer 1500 vrouwen overlijden aan de gevolgen. Prof. dr. Leon Massuger houdt zich voornamelijk bezig met onderzoek naar eierstokkanker. Volgens hem is dit de moeilijkste vorm van kanker die meestal pas in een zeer laat stadium wordt vastgesteld. Dit komt omdat de ziekte, die zich m.n. in de buikholte uitbreidt, alle ruimte heeft om zich zonder veel symptomen te ontwikkelen. De oorzaak van deze verschrikkelijke aandoening is nog volstrekt onbekend.
Prof. dr. Leon Massuger droomt van een toekomst, waarin vrouwenkanker en met name eierstokkanker te voorkomen en/of goed te behandelen is. Onderzoeksprojecten moeten hiervoor worden gefinancierd, met als uiteindelijk doel een langere levensverwachting voor vrouwen met deze agressieve vorm van kanker.

Want elke vrouw met vrouwenkanker, is er één te veel!

www.rubyandrose.nl

Rescue Baby Gambia (2017, 2018, 2019)

Rescue Baby Gambia

Rescue Baby Gambia zet zich in om een betere zorg te realiseren voor moeder en kind door middel van het sturen van hulpgoederen, on-the-job training en voorlichting, zodat de babysterfte vermindert en moeders sneller kunnen herstellen. Er wordt gewerkt aan goede hygiëne in de verloskamer en op de kraamafdeling en het verbeteren van watervoorzieningen en sanitair.

Rescue Baby Gambia is geboren in 2012, na een bezoek van twee betrokken kraamverzorgsters aan diverse ziekenhuizen in Gambia. Ze waren verbijsterd hoe slecht de gezondheidszorg rondom de bevalling is geregeld.

Sinds die tijd steunen zij de verlos/kraamafdeling van het Major Health ziekenhuis in Essau, aan de noordkant van de rivier in Gambia. Door deze moeilijk begaanbare rivier is dit gebied slecht bereikbaar, maar er zijn wel ruim 70.000 mensen afhankelijk van dit ziekenhuis. De bereikbaarheid heeft anderen doen afzien van het leveren van hulp, maar het was juist de reden voor Rescue Baby Gambia om die ondersteuning wel te gaan verlenen.

Maandelijks worden er in dit ziekenhuis ruim 150 baby’s geboren, die zij graag een kans geven op een toekomst.

De doelen van Rescue Baby Gambia

 • Betere zorg realiseren voor moeder en kind, zodat de babysterfte vermindert en moeders sneller kunnen herstellen. Met aandacht voor een goede hygiëne en een verbetering van de watervoorzieningen en sanitair.
 • Verstrekken van hulpgoederen die maandelijks per schip naar Gambia worden verstuurd.
 • On-the-job training en voorlichting van het personeel.
 • Vergroten van de veiligheid in en rondom het ziekenhuis.

Ook helpen

Naast financiële steun is Rescue Baby Gambia geholpen met materialen uit een kraampakket. Er zijn diverse inleverpunten door het hele land.

Meer informatie: Website / Facebook.

Internationaal project ten behoeve van meisjes in Nepal (2015, 2016, 2017)

Pro Filia

Gezamenlijk project van 3 Europese clubs!

Onze club heeft als internationaal project gekozen om samen met onze friendshiplink club Munster-Mauritz, en per juli 2015 ook met friendshiplink SI club- Douglas/ Isle of Man, de stichting Pro Filia te steunen. Pro Filia is gevestigd in Munster en werkt samen met de NGO organisatie Maiti in Nepal zelf.

In Nepal worden op grote schaal jonge meisjes verkocht aan bordelen in India. Zeer schokkend is dat deze meisje dagelijks gedwongen seks hebben met een groot aantal mannen. De meisjes sterven vaak aan de gevolgen van Aids, Hepatitis of geweld. Degenen die het overleven worden niet meer geaccepteerd en hebben geen toekomst.

Dit project raakt de doelstellingen van het Soroptimisme in de kern (het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes in de wereld).

Doelstelling van de stichting:

 • Zoveel mogelijk voorkomen dat de meisjes hierin terecht komen, meisjes bevrijden, opvangen en een toekomstperspectief bieden. Dit wil men bereiken door:
 • bewustwording te bewerkstelligen (aandacht ervoor via politieke lijnen, communicatie);
 • hulpnetwerken in te schakelen, o.a. inzetten van grensbewaaksters (door voormalige slachtoffers) ter voorkomen van het ronselen van deze meisjes;
 • bouwen en runnen van opvanghuizen;
 • scholing en weerbaar maken van meisjes die slachtoffer zijn/ weer uitzicht op werk en een toekomstperspectief bieden.

Meer informatie: www.profilia.eu/

Samenwerkingsafspraken na overleg met het bestuur van Profilia en SI club Munster-Mauritz

De komende 2 jaar gaan we fundraisen voor een streefbedrag van € 12000,-. De opbrengst is bestemd voor een concreet ‘projectpakket’:

 • Het financieren van 10 grensbewaaksters
 • Een of twee kantoortjes waar opgeleide meisjes praktisch werk doen voor de bevolking en voorlichting geven over meisjeshandel (afhankelijk van de evaluatie van inmiddels net draaiende initiatieven)
 • Zelfverdedigingscursussen voor meisjes
 • Micro-krediet verstrekking voor werkverschaffing van de meisjes na opvang in het Reha House.

De gezamenlijke fundraise acties en de resultaten worden middels een thermometer op de websites van de clubs zichtbaar gemaakt.

Eindstand

De uiteindelijke eindstand na afsluiting van het gezamelijke project!
Eindstand fundraise project Pro Filia €21.400!

Wat uiteindelijk is bereikt met dit bedrag is hieronder in beeld gebracht.
Eindstand fundraise project Pro Filia vertaald naar resultaten

Syrië Back to School (2015)

Syrië Back to School

“Miljoenen Syrische kinderen lijden al meer dan drie jaar onder het geweld in hun land. Thuis is vaak een ruïne geworden, familie, vrienden en vriendinnen verdwenen en naar school gaan is meestal ook verleden tijd. Bij duizenden tegelijk zijn ze op de vlucht, in eigen land of daarbuiten.”

Samen met UNICEF Nederland slaan wij als Nederlandse Soroptimistclubs de handen ineen om er voor te zorgen dat deze generatie geen verloren generatie wordt. Deze kinderen verdienen een menswaardige toekomst, te beginnen met ‘gewoon’ weer kunnen leren en spelen.

In actie voor Syrië ’Back to School’

“Onze samenwerking richt zich op onderwijsmogelijkheden in Turkije. UNICEF startte hier in 2013 in de vluchtelingenkampen met onderwijs, dat aansluit op het Turkse schoolsysteem. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan mogelijkheden buiten de kampen, o.a. door de plaatsing van prefab scholen.

Wij helpen mee de scholen, leermiddelen en bijscholing van leerkrachten te bekostigen en daarmee kansen te scheppen voor de toekomst van deze kinderen

Meer informatie: helpmee.unicef.nl

Stichting Likoni, Mombassa (2013/2014)

Stichting Likoni Onderneemt

Stichting Likoni Onderneemt ondersteunt de inwoners van Likoni – een wijk in het Keniaanse Mombassa. De stichting draagt bij aan het verhogen van de lokale levensomstandigheden op het gebied van educatie, voeding, gezondheidszorg en inkomen genererende projecten voor de ouders/verzorgers van de kinderen.

Het initiatief van al deze projecten ligt bij de inwoners van Likoni. Zo is de wijk optimaal bij de projecten betrokken.

Op het moment van schrijven is de stichting actief betrokken bij een onderwijsproject. Vanuit het docententeam is de behoefte uitgesproken om de moeders van deze kinderen mee te laten profiteren van het onderwijs. Hierdoor zijn zij beter toegerust om hun kinderen te begeleiden en te stimuleren bij hun ontwikkeling. Dit project sluit nauw aan bij het SIE thema Empowerment of Women through education and leadership.

Eind april 2014 heeft dit project een extra bijdrage ontvangen vanuit de stichting Algemene Fonds van Soroptimist International!

www.likonionderneemt.nl

← Ouder Nieuwer →