Internationaal project ten behoeve van meisjes in Nepal (2015, 2016, 2017)

Pro Filia

Gezamenlijk project van 3 Europese clubs!

Onze club heeft als internationaal project gekozen om samen met onze friendshiplink club Munster-Mauritz, en per juli 2015 ook met friendshiplink SI club- Douglas/ Isle of Man, de stichting Pro Filia te steunen. Pro Filia is gevestigd in Munster en werkt samen met de NGO organisatie Maiti in Nepal zelf.

In Nepal worden op grote schaal jonge meisjes verkocht aan bordelen in India. Zeer schokkend is dat deze meisje dagelijks gedwongen seks hebben met een groot aantal mannen. De meisjes sterven vaak aan de gevolgen van Aids, Hepatitis of geweld. Degenen die het overleven worden niet meer geaccepteerd en hebben geen toekomst.

Dit project raakt de doelstellingen van het Soroptimisme in de kern (het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes in de wereld).

Doelstelling van de stichting:

  • Zoveel mogelijk voorkomen dat de meisjes hierin terecht komen, meisjes bevrijden, opvangen en een toekomstperspectief bieden. Dit wil men bereiken door:
  • bewustwording te bewerkstelligen (aandacht ervoor via politieke lijnen, communicatie);
  • hulpnetwerken in te schakelen, o.a. inzetten van grensbewaaksters (door voormalige slachtoffers) ter voorkomen van het ronselen van deze meisjes;
  • bouwen en runnen van opvanghuizen;
  • scholing en weerbaar maken van meisjes die slachtoffer zijn/ weer uitzicht op werk en een toekomstperspectief bieden.

Meer informatie: www.profilia.eu/

Samenwerkingsafspraken na overleg met het bestuur van Profilia en SI club Munster-Mauritz

De komende 2 jaar gaan we fundraisen voor een streefbedrag van € 12000,-. De opbrengst is bestemd voor een concreet ‘projectpakket’:

  • Het financieren van 10 grensbewaaksters
  • Een of twee kantoortjes waar opgeleide meisjes praktisch werk doen voor de bevolking en voorlichting geven over meisjeshandel (afhankelijk van de evaluatie van inmiddels net draaiende initiatieven)
  • Zelfverdedigingscursussen voor meisjes
  • Micro-krediet verstrekking voor werkverschaffing van de meisjes na opvang in het Reha House.

De gezamenlijke fundraise acties en de resultaten worden middels een thermometer op de websites van de clubs zichtbaar gemaakt.

Eindstand

De uiteindelijke eindstand na afsluiting van het gezamelijke project!
Eindstand fundraise project Pro Filia €21.400!

Wat uiteindelijk is bereikt met dit bedrag is hieronder in beeld gebracht.
Eindstand fundraise project Pro Filia vertaald naar resultaten


← ouder nieuwer →