Rescue Baby Gambia (2017, 2018)

Rescue Baby Gambia

Rescue Baby Gambia zet zich in om een betere zorg te realiseren voor moeder en kind door middel van het sturen van hulpgoederen, on-the-job training en voorlichting, zodat de babysterfte vermindert en moeders sneller kunnen herstellen. Er wordt gewerkt aan goede hygiëne in de verloskamer en op de kraamafdeling en het verbeteren van watervoorzieningen en sanitair.

Rescue Baby Gambia is geboren in 2012, na een bezoek van twee betrokken kraamverzorgsters aan diverse ziekenhuizen in Gambia. Ze waren verbijsterd hoe slecht de gezondheidszorg rondom de bevalling is geregeld.

Sinds die tijd steunen zij de verlos/kraamafdeling van het Major Health ziekenhuis in Essau, aan de noordkant van de rivier in Gambia. Door deze moeilijk begaanbare rivier is dit gebied slecht bereikbaar, maar er zijn wel ruim 70.000 mensen afhankelijk van dit ziekenhuis. De bereikbaarheid heeft anderen doen afzien van het leveren van hulp, maar het was juist de reden voor Rescue Baby Gambia om die ondersteuning wel te gaan verlenen.

Maandelijks worden er in dit ziekenhuis ruim 150 baby’s geboren, die zij graag een kans geven op een toekomst.

De doelen van Rescue Baby Gambia

  • Betere zorg realiseren voor moeder en kind, zodat de babysterfte vermindert en moeders sneller kunnen herstellen. Met aandacht voor een goede hygiëne en een verbetering van de watervoorzieningen en sanitair.
  • Verstrekken van hulpgoederen die maandelijks per schip naar Gambia worden verstuurd.
  • On-the-job training en voorlichting van het personeel.
  • Vergroten van de veiligheid in en rondom het ziekenhuis.

Ook helpen

Naast financiële steun is Rescue Baby Gambia geholpen met materialen uit een kraampakket. Er zijn diverse inleverpunten door het hele land.

Meer informatie: Website / Facebook.


← ouder nieuwer →